Back

【McHf Lab·第六期】热冰实验新配方:浓氢氧化钠+浓磷酸

06.jpg

这一次为大家带来的是热冰实验的新配方实验视频(不知道的请百度“热冰实验”)
原先的热冰是用醋酸钠溶液,这次我试了一个新配方:磷酸钠溶液,也达到了差不多的效果
至于实验原理,都是利用溶质的溶解度随温度变化,制成过饱和溶液,然后在一定条件下结晶
这一期视频我尝试自己解说,效果还不错,就是还不太熟练,有时还有病句,不过我会努力做得更好的

下面是正餐


B站传送门:戳这里

Submit
  ugsuxeji
  ugsuxeji  2019-03-24, 03:56

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxil Used http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  oxuzeam
  oxuzeam  2019-03-24, 04:11

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  urezitegevd
  urezitegevd  2019-03-30, 00:28

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxil 500mg Buy Amoxil 500mg row.wowt.mchflab.cc.zld.xg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  eugovoda
  eugovoda  2019-03-30, 00:34

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin Online nca.dnhb.mchflab.cc.nvd.jl http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  ariufobomqa
  ariufobomqa  2019-03-30, 05:02

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules For Sale kaf.eped.mchflab.cc.fov.zs http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  ucenayapuedi
  ucenayapuedi  2019-03-30, 05:44

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online zhp.jwyy.mchflab.cc.koq.cu http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  anewoc
  anewoc  2019-03-30, 07:40

  bWNoZmxhYi5jYw## izwilie-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-u]izwilie-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izwilie-t oyeoal

  uncence
  uncence  2020-06-18, 12:13

  In Linea Di 25 Mg Di Sildenafil https://bbuycialisss.com/ - Buy Cialis Viagra Tabletten Cialis Drus On Line Mexico